МЕТА ПРОЕКТУ

Головна мета проекту  - розробка української моделі навчання підприємництва в школах I-III ступеню Західної України. У далекому часовому горизонту це дозволить підвищити активність  молоді у започаткуванні економічної діяльності. Це призведе до розвитку приватного сектору, зменшення рівня бідності, а також підвищення темпу зростання робочих місць у секторі мікро- та малих підприємств.

Для досягнення основної мети визначено кілька конкретних цілей:

 1. Опрацювання i впровадження методології навчання молоді у сфері підприємництва в обраних школах I-III ступеня на території Західної України з використанням польських прикладів.
 2. Підготовка професійної групи українських тренерів підприємництва для проведення занять з молоддю в українських школах I-III ступеня.
 3. Закладення  тривалої співпраці між польськими та українськими освітніми та адміністративними середовищами у сфері організації і промоції навчання підприємництва у школах.

Поширення корисного досвіду, пов’язаного з функціонуванням системи навчання підприємництва в школах I-III ступеню серед української місцевої адміністрації та освітніх і економічних середовищ.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

В результаті реалізації проекту досягнуті конкретні, вимірні результати. До них належать:

 1. Перепідготовка 30 українських тренерів підприємництва (9 днів методологічних майстерень, опрацювання 150 сторінок навчальних матеріалів) – завдяки чому ці особи набули компетенції та вміння для самостійного впровадження методології навчання молоді у сфері підприємництва.
 2. Опрацювання документа української методології навчання молоді у сфері підприємництва.
 3. Налагодження контактів з польськими освітніми закладами, закладами територіального самоврядування та іншими інституціями, які брали участь в реалізації методології навчання молоді у сфері підприємництва (2 візити-стажування до Польщі – кожен 5 днів).
 4. Видання 800 примірників друкованої версії i 1000 примірників - електронної версії посібника для тренерів підприємництва українською мовою – що зробить можливим використання досвіду проекту ширшим колом споживачів.
 5. Опрацювання інтернет-порталу українською мовою на тему методології навчання молоді у сфері підприємництва – інструмент сутнісної підтримки для людей, які залучені до заходу, і платформа обміну досвідом та інформацією.
 6. Розповсюдження та промоція ідеї навчання молоді у сфері підприємництва серед керівників регіональної адміністрації, публічних інституцій, неурядових і суспільних організацій, освітніх закладів.

 

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

Учасники проекту є кадрами, які щоденно працюють з молоддю, мають за завдання формування позицій молодих людей під час виховного процесу – вчителі, директори шкіл, представники неурядових організацій. Досвід в роботі з молодими людьми та професійні зацікавлення спонукають їх до впровадження опрацьованої моделі навчання підприємництва в інших освітніх закладах, молодіжних організаціях, культурних інституціях і т.д.

Кінцевими бенефіціантами проекту є молодь. З одного боку - це молодь, яка  навчається, відвідує школи I-III ступеня в Україні. З іншого боку – це також активна молодь, яка використовує можливості, що дають активні методи роботи, і думає про своє майбутнє. Характерним є той факт, що кінцеві бенефіціанти, так як представники цільової групи, в основному походили з сільських територій і малих міст, де набагато складніше отримати доступ до сучасних навчальних і виховних програм, a ситуація на ринку праці є складнішою, ніж у великих міських осередках.

Специфічною групою кінцевих бенефіціантів є також регіональна і місцева влада в Україні. Завдяки перепідготовці вчителів, влада, відповідальна за бізнес-виховання, отримає професійні кадри та модель методології, яка готова до впровадження в освітні системи. Освітні заклади отримають перекваліфікованих спеціалістів у сфері навчання підприємництва та фахову літературу, що значним чином підвищить їхню привабливість і збагатить новою якістю навчання. У довготерміновому, глобальному результаті діяльність проекту принесе цим групам кінцевих бенефіціантів суттєву підтримку у галузі підвищення економічної свідомості і, цим самим, економічного розвитку. 

 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

Опрацювання української моделі методології навчання молоді у сфері підприємництва з використанням польського досвіду

Реалізація проекту «Ініціативна молодь – регіональна система підготовки   тренерів з підприємництва для української системи освіти» мала на меті пропагування ідеї заснування і ведення господарської діяльності серед молодих людей, які вступають в доросле життя. Проект був адресований, передусім, вчительському і неурядовому  середовищу з сільських територій і малих міст. Молоді люди не мають можливості для практичного ознайомлення з правилами ведення господарської діяльності, так як ці питання не входять в зміст освітньої програми на тому рівні, на якому повинні. Звичайно, детальна тематика, пов’язана з функціонуванням господарського суб’єкту,   може не бути привабливою темою для молодих людей. Тому ці знання повинні вміло подаватися, у формі активних тренінгів, симуляційних ігор, мікро-проектів і конкурсів. У цій сфері особлива роль випадає вчителям та неурядовим організаціям. Це через шкільну освіту та завдяки проектам, реалізованим неурядовими організаціями, молоді люди можуть отримати необхідні знання на тему користі, яка випливає з активного функціонування в господарському секторі.

З цією  метою в рамках проекту була опрацьована українська методологія навчання молоді у сфері підприємництва з використанням польського досвіду. Ця методологія була використана для проведення пілотних занять для молоді на території областей Західної України та перевірена, базуючись на результатах цих занять. Остаточна версія методології була опублікована в посібнику для тренерів підприємництва. Методологія навчання підприємництва і опрацьовані до неї освітні матеріали використовують найновіші тренди знань і практики зі сфери управління підприємством, представлені у доступній формі – пристосованій до специфіки навчання молоді. 

 

Реалізація Training of Trainers (TOT) для українських кандидатів в тренери підприємництва.

В рамках проекту реалізовано TOT для українських кандидатів в тренери підприємництва, які складаються з трьох тренінгових сесій. Кожна сесія тривала 3 дні i відбувалася на території Львівської та Івано-Франківської областей. В TOT взяли участь 30 учасників.  Тренери і консультанти, які проводили заняття, були набрані ФРМД Малопольським інститутом місцевого самоврядування та адміністрації – заявником проекту. Це були люди, які мають великий досвід у проведенні навчань та тренінгів зі сфери підприємництва, проведення занять для молоді активною технікою.  

Методологія TOT мала характер гуманітарного підходу. Вона базується на отриманні кандидатами в тренери підприємництва вміння формування вибору молодих людей, уяви і визначених особистісних рис, характерних для підприємця, здобуванні і впровадженні знань в залежності від актуальних і майбутніх потреб учасника, на створенні міжперсональних зв’язків між учасниками господарського життя та на побудові системи особистих мотивацій для проведення власної господарської діяльності.  

Структура TOT ґрунтувалася на схемі, яка презентує три умови ефективності задуму господарської діяльності: ЛЮДИНА, ІДЕЯ, ФІРМА i дозволяє відповісти на три принципові питання:

 1. ХТО? – або ЛЮДИНА, яка є автором ідеї, творить фірму – зазвичай,власник фірми.
 2. ЩО? – або ІДЕЯ, чергові його фази, почавши від мрії через ідею до задуму з його варіантами.
 3. ЯК? – або ФІРМА, як реалізувати свою ідею, а тоді організувати фірму у визначеному ринковому оточенні.

Три умови ефективності: ЛЮДИНА, ІДЕЯ, ФІРМА – є водночас основними стовпами методології навчання молоді у сфері підприємництва, опрацьованої в проекті, і становили основні програмні блоки, в рамках яких були підготовані конспекти уроків і навчальні матеріали для молоді. 

 

Візити-стажування українських тренерів підприємництва в польських інституціях, які реалізовують навчання молоді у сфері підприємництва.

В рамках проекту були організовані візити-стажування до Польщі. Учасниками поїздки були українські тренери, які закінчили Training of Trainers. Метою візитів була перевірка на практиці знань, здобутих під час TOT, та передача бенефіціантам проекту польського досвіду зі сфери навчання підприємництва. Програма стажування передбачала практичні візити і зустрічі в польських освітніх закладах i неурядових організаціях, які з успіхом впровадили програми навчання молоді у сфері підприємництва. Учасники мали можливість зустрітися з керівниками польських закладів територіального самоврядування, які є керуючими органами освітніх закладів. Ці зустрічі стосувалися співпраці владними органами місцевого самоврядування і шкіл в процесі формування підприємливих позицій молоді.

Мета візитів-стажування, тобто показ на практиці підготовки, впровадження i функціонування системи навчання молоді у сфері підприємництва в Польщі, була, на думку учасників, досягнута. Завдяки візитам українські тренери підприємництва наочно перевірили рішення, які обговорювали під час TOT. Участь в уроках підприємництва в польських школах різних рівнів (гімназії, понадгімназійні школи, вищі навчальні заклади), зустрічі з методологами навчання підприємництва та неурядовими організаціями, які діють в цьому полі, користувалося великим зацікавленням з обох сторін. Ці зустрічі зробили можливим обговорення нових аспектів зі сфери навчання підприємництва, адаптацію до українських умов цікавих рішень та налагодження тривалих контактів між польською та українською сторонами.

 

Відбір шкіл на території Західної України для пілотного впровадження моделі методології навчання молоді у сфері підприємництва та проведення пілотних уроків.

Після завершення етапу підготовки українських тренерів підприємництва було розпочато пілотне впровадження опрацьованої методології в обраних школах на території Західної України. Після пілотного впровадження методології навчання підприємництва залишилося 10 шкіл, які були відібрані.

Перекваліфіковані в проекті українські тренери провели у відібраних школах пілотні тренінги з молоддю, використовуючи знання і вміння, отримані під час Training of Trainers та візитів-стажувань. Програма занять з молоддю, підготована, ґрунтуючись на опрацьованій методології навчання підприємництва, містила активні освітні інструменти i користувалася великим зацікавленням зі сторони учнів. Разом у пілотних  заняттях взяли участь біля 150 молодих людей.  

Після проведення пілотних уроків були зібрані всі зауваження і спостереження по відношенню до застосованої методології пілотних занять (підбору тем, конспектів занять, застосованих знарядь і активних методів роботи, активності молоді і т.д.). Ці зауваження послужили для коригування прийнятої методології навчання підприємництва на території України.  

Завдяки пілотним урокам можна було пристосувати методологію навчання до потреб української молоді і у вдосконаленій версії впровадити в школах на території інших областей Західної України. 

 

Опрацювання і видання посібника для тренерів підприємництва в Україні та інтернет-порталу

Дуже важливим і тривалим результатом проекту є видання публікації українською мовою, яка містить інформацію на тему навчання молоді у сфері підприємництва.  

Опрацьована методологія навчання підприємництва, після перевірки під час пілотних тренінгів для молоді, була опублікована у формі посібника для вчителів-тренерів  підприємництва. Посібник містить не тільки опис методології, але й готові конспекти тренінгів, знаряддя та інструменти тренінгової роботи, поради  для користувачів. Сутнісна концепція посібника була опрацьована польськими та українськими експертами зі сфери навчання підприємництва, педагогіки та освітньої методики. Окрім того, були використані матеріали з проведених тренінгів та візитів-стажувань в Польщі. Завдяки цьому інформація, передана в проекті, віднайде на території України більшу кількість отримувачів серед шкіл та неурядових організацій, які не брали участь у проекті. Ця публікація дозволить передати питання, пов’язані з формуванням підприємницьких рис, найбільшій кількості людей, які працюють у молодіжних середовищах.

В рамках проекту також був підготований сьогоднішній інтернет-портал, який поширює ідею навчання молоді у сфері підприємництва та популяризує методологію, запропоновану в проекті. Ми сподіваємося, що портал буде виконувати кілька функцій:

- інформаційно-популяризаційна – популяризація ідеї навчання підприємництва молодих поколінь, передача інформації на тему впровадження методу в освітніх закладах України;

 - консультативна функція – розміщення допоміжних матеріалів (посібник, конспекти уроків, контакти тренерів підприємництва,  перекваліфікованих в проекті і т.п.) та допоміжних матеріалів у впровадженні методу в освітніх закладах;

 - промоційна функція –  обмін досвідом, доповнення рішень новими задумами інтернет-користувачів і т.п.

 

Проведення підсумкової конференції i оцінювання проекту

Останнім етапом проекту була підготовка і проведення промоційної конференції, яка підсумує і завершить реалізацію проекту. Ця подія відбулася в Івано-Франківську, a її учасниками були українські отримувачі проекту: тренери підприємництва, перекваліфіковані в рамках проекту, представники обласної і районної  адміністрації,  шкіл, неурядові організації, які працюють на полі активізації молодих людей (разом біля 50 осіб). Під час конференції були представлені результати проекту та презентована методологія навчання молоді у сфері підприємництва. Таким чином була започаткована ширша дискусія на тему перспектив впровадження методології в українську систему освіти i залучення до цього заходу сил урядового рівня. 

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости